خو

تایم یاب چه می کند؟
در این قسمت می خواهیم برخی از مشکلاتی که در راه تشکیل یک جلسه موثر است را مطرح نموده و باهم ببینیم تایم یاب برای این مشکلات چه راهکاری پیشنهاد می دهد.